Usługi geodezyjno - kartograficzne Geodezja

Ciekawe linki

Strona GUGiK - http://www.gugik.gov.pl/

Geoportal - http://www.geoportal.gov.pl/

P.O.D.G.iK. w Białymstoku - http://podgik.bialystok.pl/

System Informacji Przestrzennej m. Białegostoku - http://www.gisbialystok.pl/

Forum geodezyjne - http://www.geoforum.geodezja.pl/

Portal Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych - http://ekw.ms.gov.pl/

Instrukcje Techniczne - http://www.geobid.com.pl/instrukcje/, http://www.gugik.gov.pl/geodezja/standardy-i-wytyczne